Az oldalunkon sütiket használunk a böngészési élményed javítása érdekében. Az oldal további böngészésével elfogadod a sütikkel kapcsolatos irányelveinket.

OK

'B' kategóriás vezetői engedély

A tanfolyamra történő felvétel módja

Személyes megjelenéssel az ügyfélfogadási időben.

A tanfolyamra történő felvétel feltételei

- legalább 16,5 éves életkor
- szabályosan kitöltött Jelentkezési lap
- egészségi alkalmasság
- alapfokú végzettség (ált.isk. bizonyítványt be kell hozni)

Előírt alkalmassági vizsgálat

Egészségi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény megszerzése.
A beiratkozáskor kérjük hozza magával!

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja

Az autósiskola időben tájékoztatja tanulóit a következő elsősegélynyújtó tanfolyam időpontjáról és áráról.

Elsősegély vizsga díja a Vöröskeresztnél: 15.500 Ft

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei

Érvényes orvosi alkalmassági vélemény leadása, érvényes személyes okmányok másolatának leadása, érvényes vezetői engedély másolatának leadása (ha van), alapfokú végzettséget igazoló okirat másolatának leadása, legfeljebb az előírtnál 3 hónappal fiatalabb életkor, a tanfolyam elméleti részének igazolt elvégzése, a vizsgadíj befizetése.

A fenti feltételek hiányában a vizsga időpont törlésre kerül.

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei

– sikeres elméleti vizsga
– a tanfolyam gyakorlati részének elvégzése.
– az előírt életév betöltése ('B' – 17 év)
– a vizsgadíjak befizetése az autósiskolánál

A tanfolyam tantárgyai és azok kötelező minimum óraszámai, a tanórák időtartama

Kategória Elméleti tantárgyak Járművezetési gyakorlat óraszámai
'B' K Je Szü Össz. Óra A F
16 8 4 28 9 20

Rövidítések
K = Közlekedési ismeretek
Je = Járművezetés elmélete
Szü = Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
A = Alapoktatás
F = Főoktatás

Az elméleti órák időtartama: 45 perc
A gyakorlati órák időtartama: 50 perc

Választható gépkocsik

- Volkswagen Golf
- Dacia Duster
- Suzuki Swift
- Fiat Punto
- Skoda Octavia
- Peugeot 206

Képzési díjak

Elmélet:
(Közl. ismeretek 16 óra, Vez. elmélet 8 óra, Szerkezeti és üz. ismeretek 4 óra) =  42.000 Ft

Ügyintézési díj:  12.000 Ft

Gyakorlat:

Volkswagen Golf, Suzuki Swift, Fiat Punto, Skoda Octavia, Peugeot 206: alap + főoktatás + vizsgaóra = 30 óra x 10.000 Ft = 300.000 Ft, további pótórák díja 10.000 Ft/óra (oktatónál kell igényelni).

Dacia Duster: alap + főoktatás + vizsgaóra = 30 óra x 12.000 Ft = 360.000 Ft, további pótórák díja 12.000 Ft/óra (oktatónál kell igényelni).

Időpontok 8:00-16:00 óráig       Szombat Átvett tanuló  
Peugeot 206
Tóth Tímea
10.000 Ft / 50 perc -  12.000 Ft / 50 perc  
Fiat Punto
Neukum Viktória
10.000 Ft / 50 perc 12.000 Ft / 50 perc  12.000 Ft / 50 perc  
Suzuki Swift
Janoszky Miklós
10.000 Ft / 50 perc 12.000 Ft / 50 perc  12.000 Ft / 50 perc  
Volkswagen Golf
Gerencsér István
10.000 Ft / 50 perc -  12.000 Ft / 50 perc  
Skoda Octavia
Füzi Sándor
10.000 Ft / 50 perc -  12.000 Ft / 50 perc  
Dacia Duster
Pethő Csaba
12.000 Ft / 50 perc -  13.000 Ft / 50 perc  

Vizsgára bocsátás feltétele min. 30 gyakorlati óra levezetése, és 580 km megtétele.

Az ármódosítás lehetőségét fenntartjuk! Áraink a mindenkori akciók vagy egyéb kedvezmény esetén módosulhatnak. A tandíjak befizetése személyesen ügyfélfogadási időben a KADÉT ügyfélfogadó irodájában történik.

A gyakorlati képzés megkezdésekor 2 tanóra díját kaucióként kérjük befizetni.
Ezen összeg az egyeztetett gyakorlati képzésen meg nem jelenés esetén levonásra kerül.
Fenti összeg az utolsó két tanórán jóváírásra kerül.

A tanórákat munkanapokon, 07:00-18:00 óra között tartjuk meg. Ettől eltérés csak az éjszakai vezetésnél, vagy külön megállapodás esetén lehetséges.

A hiányzás pótlása és annak költségei, az elméleti tanfolyam érvényessége

A tanfolyami foglalkoztatásokon való részvétel kötelező, hiányzás esetén az elmulasztott foglalkozást pótolni kell. Hiányozni az elméleti tantárgyak max. 10%-ról lehet. A pótlás történhet egy másik tanfolyam adott foglalkozásán való részvétellel, díjmentesen. A hiányzás még pótolható egyéni konzultációban is, ennek díja 4000 Ft/óra.

Gyakorlati oktatáson történő meg nem jelenés esetén tanuló köteles a teljes gyakorlati óra díját megfizetni! Időpont módosítást 24 órán belül már nem áll módunkban elfogadni.

Képzési határidők:

Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül kell lenni az első elméleti vizsgának, illetve a tanfolyam kezdésétől számított 12 hónapon (egy éven) belül valamennyi elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát kell tenni. Ennek nem teljesítése esetén elméleti vizsgára jelenteni csak új tanfolyam elvégzését követően lehetséges.

A sikeres elméleti (KRESZ) vizsga 2 évig érvényes. Ez idő alatt sikeres forgalmi vizsgát kell tenni. Ennek nem teljesítése esetén Vezetői engedélyhez jutni csak a teljes (elméleti és gyakorlati) tanfolyam újra kezdésével lehet.

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei

Elméleti tanfolyam látogatása alól mentesítés nincs! Kivéve a mozgássérült, a siket,(kérésére) az iskolavezető mentesítheti a tanfolyam látogatása alól. Elsősegélynyújtás vizsga alól mentesülnek azok, akik megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkeznek és ezt okirattal igazolni tudják. Az okirat másolatát a Jelentkezési laphoz csatolni kell, amit az iskolavezető hitelesít.

A tanuló jogai és kötelezettségei

A tanulónak joga van az autósiskola által nyújtott szolgáltatást igénybe venni. Kötelessége a szolgáltatás díjának megtérítése. A tanuló tudomásul veszi, hogy sem elméleti, sem gyakorlati vizsgát nem tehet, míg ennek a kötelezettségének nem tesz eleget. Köteles a tanórákon vezetésre alkalmas állapotban, megfelelő öltözetben, higiénikusan, érvényes okmányokkal (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély) megjelenni. A felkészüléshez szükséges tankönyvet 2.800 Ft ellenében biztosítjuk. A tanórák rendjét megzavarni (beszélgetés, mobiltelefon stb.) tilos! Amennyiben fertőző betegségben szenved, erről köteles az oktatóját időben tájékoztatni. A tanuló a túle elvárható módon köteles figyelni az oktatói utasításokra, az oktatójármű megóvására, valamint a közlekedés biztonságára.

A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja

Átjelentési igényét a tanuló az iskolavezetőnél jelzi, a szükséges formanyomtatvány kitöltésével. Az iskolavezető igazolja a tanfolyami foglalkozásokon való részvétel teljesítését, a vizsgák időpontját és eredményét, és az igazolást 5 munkanapon belül kiadja. A tanuló tudomásul veszi, hogy áthelyezése esetén az autósiskolában igénybe vett kedvezményeket visszatéríti.

A képzőszerv jogai és kötelezettségei

A képzőszerv joga az általa nyújtott szolgáltatásért térítést követelni. Kötelessége legjobb tudása szerinti képzést biztosítani, az elméleti- és gyakorlati oktatás során a tárgyi- és személyi feltételekről folyamatosan gondoskodni. Az oktatás és a vizsgáztatás alatt a tanulónak jogosan felróható hibája miatt bekövetkezett sérülésekért, károkért felelősséget nem vállalunk!

Vizsgadíjak

Számítógépes elméleti vizsga: 4.600 Ft

Forgalmi vizsga: 11.000 Ft

A vizsgadíjakat általában az autósiskolánál kell befizetni!

Mutatószámok

2023. I. negyedév
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ) Vizsga Sikerességi Mutató (VSM) Képzési Költség (KK)
152,71 % 47,73 % (elmélet)
54,35 % (forgalom)
354.000 Ft

Az oktatási helyszínek címei

Elmélet: Tata, Új út 3.
Alapoktatás: Tata, Vértesszőlősi úti KADÉT rutinpálya
Gyakorlat kezdőhely: Tata, Új út 3.

Más helyszíneken kezdeni csak az oktatóval történt egyeztetés után lehetséges!

Vezetői engedélyek kiadása

A sikeres forgalmi vizsgát követően a Vizsgaközpont a vizsgaigazolást a Kormányablaknak küldi meg.

Személyes ügyintézés esetén a vezetői engedély kiadása a személyi ig., vöröskeresztes igazolás, meglévő vez. engedély és az orvosi igazolás bemutatásával bármelyik kormányablakban kezdeményezhető.

Kérelmezhető a vezetői engedély automatikus hivatalbóli kiállítása is.

A jelöltnek az oktatáson vagy vizsgán tapasztalt bármilyen valós vagy vélt sérelméről joga van felszólalni az iskolavezetőnél, ill. a felügyeletet ellátó KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.-nél. (Tatabánya, Táncsics M. u. 1/d, tel.: 06-30/365-8499; 06-30/365-9343).

Jó tanulást, sikeres vizsgát és balesetmentes közlekedést kívánunk Önöknek!

Tata, 2023.05.01.

Gerencsér István iskolavezető