Az oldalunkon sütiket használunk a böngészési élményed javítása érdekében. Az oldal további böngészésével elfogadod a sütikkel kapcsolatos irányelveinket.

OK

'A1' kategóriás vezetői engedély

A tanfolyamra történő felvétel módja

Személyes megjelenéssel az ügyfélfogadási időben.

A tanfolyamra történő felvétel feltételei

- legalább 15,5 éves életkor
- szabályosan kitöltött Jelentkezési lap
- alapfokú végzettség (ált. isk. bizonyítványt be kell hozni)
- egészségi alkalmasság

Előírt alkalmassági vizsgálat

Egészségi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény megszerzése a háziorvostól.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja

Az autósiskola időben tájékoztatja tanulóit a következő elsősegélynyújtó tanfolyam időpontjáról és áráról.

Elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga díja: 8.200 Ft

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei

Érvényes orvosi alkalmassági vélemény leadása, érvényes személyes okmányok másolatának leadása, érvényes vezeői engedély másolatának leadása (ha van), alapfokú végzettséget igazoló okirat másolatának leadása, legfeljebb az előírtnál 3 hónappal fiatalabb életkor, a tanfolyam elméleti részének igazolt elvégzése, a vizsgadíj befizetése.

A fenti feltételek hiányában a vizsga időpont törlésre kerül.

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei

- sikeres elméleti vizsga
- a tanfolyam gyakorlati részének elvégzése
- az előírt életév betöltése („A1” – 17 év)
- a vizsgadíjak befizetése az autósiskolánál

A tanfolyam tantárgyai és azok kötelező minimum óraszámai, a tanórák időtartama

Kategória Elméleti tantárgyak Járművezetési gyakorlat óraszámai
'A1' K Je Szü Össz. Óra A F
14 4 4 22 6 10

Rövidítések

K = Közlekedési ismeretek
Je = Járművezetés elmélete
Szü = Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
A = Alapoktatás
F = Főoktatás

Az elméleti órák időtartama: 45 perc
A gyakorlati órák időtartama: 50 perc

Választható motorkerékpár

Suzuki GZ125

Képzési díjak

Elmélet:

(Közl. Ismeretek 14 óra, Vez. elmélet 4 óra, Szerkezeti és üz. ismeretek 4 óra + 12 óra tesztgyakorlás) 39.000 Ft

Gyakorlat:

alap + főoktatás + vizsgaóra = 17 óra x 8.500 Ft = 144.500 Ft, további pótórák díja 8.500 Ft/óra (oktatónál kell igényelni)

Ügyintézési díj: 12.000 Ft

A tandíjakat szerződéskötésünket követő három hónapig garantáljuk, ezt követően az ármódosítás lehetőségét fenntartjuk! Áraink a mindenkori akciók vagy egyéb kedvezmény esetén módosulhatnak. A tandíjak befizetése személyesen az oktatóknál, átvételi elismervény majd számla ellenében, készpénzben történik.

A hiányzás pótlása és annak költségei, az elméleti tanfolyam érvényessége

A tanfolyami foglalkoztatásokon való részvétel kötelező, hiányzás esetén az elmulasztott foglalkozást pótolni kell. Hiányozni az elméleti tantárgyak max. 10%-ról lehet. A pótlás történhet egy másik tanfolyam adott foglalkozásán való részvétellel, díjmentesen. A hiányzás még pótolható egyéni konzultációban is, ennek díja 2000 Ft/óra.

Gyakorlati oktatáson történő meg nem jelenés esetén tanuló köteles a teljes gyakorlati óra díját megfizetni! Időpont módosítást 24 órán belül már nem áll módunkban elfogadni.

Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül kell lenni az első elméleti vizsgának, illetve a tanfolyam kezdésétől számított 12 hónapon (egy éven) belül valamennyi elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát kell tenni. Ennek nem teljesítése esetén elméleti vizsgára jelenteni csak új tanfolyam elvégzését követően lehetséges.

A sikeres elméleti (KRESZ) vizsga 2 évig érvényes. Ez idő alatt sikeres forgalmi vizsgát kell tenni. Ennek nem teljesítése esetén Vezetői engedélyhez jutni csak a teljes (elméleti és gyakorlati) tanfolyam újra kezdésével lehet.

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei

Elméleti tanfolyam látogatása alól mentesítés nincs! Kivéve a mozgássérült, a siket,(kérésére) az iskolavezető mentesítheti a tanfolyam látogatása alól. Elsősegélynyújtó ismeretek hallgatása és a vizsga alól mentesülnek azok, akik megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkeznek és ezt okirattal igazolni tudják. Az okirat másolatát a Jelentkezési laphoz csatolni kell, amit az iskolavezető hitelesít.

Ruházat

Bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral) és protektoros dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprotektorral), protektoros kesztyű, magas szárú zárt bakancs vagy csizma.

A tanuló jogai és kötelezettségei

A tanulónak joga van az autósiskola által nyújtott szolgáltatást igénybevenni. Kötelessége a szolgáltatás díjának megtérítése. A tanuló tudomásul veszi, hogy sem elméleti, sem gyakorlati vizsgát nem tehet, míg ennek a kötelezettségének nem tesz eleget. Köteles a tanórákon vezetésre alkalmas állapotban, megfelelő öltözetben, higiénikusan, érvényes okmányokkal (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély) megjelenni. A felkészüléshez szükséges tankönyvet 2.800 Ft ellenében biztosítjuk. A tanórák rendjét megzavarni (beszélgetés, mobiltelefon stb.) tilos! Amennyiben fertőző betegségben szenved, erről köteles az oktatóját időben tájékoztatni.

A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja

Átjelentési igényét a tanuló az iskolavezetőnél jelzi, a szükséges formanyomtatvány kitöltésével. Az iskolavezető igazolja a tanfolyami foglalkozásokon való részvétel teljesítését, a vizsgák időpontját és eredményét. A tanuló tudomásul veszi, hogy áthelyezése esetén az autósiskolában igénybe vett kedvezményeket visszatéríti.

A képzőszerv jogai és kötelezettségei

A képzőszerv joga az általa nyújtott szolgáltatásért térítést követelni. Kötelessége legjobb tudása szerinti képzést biztosítani, az elméleti- és gyakorlati oktatás során a tárgyi- és személyi feltételekről folyamatosan gondoskodni. Az oktatás és a vizsgáztatás alatt a tanulónak jogosan felróható hibája miatt bekövetkezett sérülésekért, károkért felelősséget nem vállalunk!

Vizsgadíjak

Számítógépes elméleti vizsga: 4.600 Ft
Járműkezelési vizsga: 4.700 Ft
Forgalmi vizsga: 11.000 Ft

A vizsgadíjakat általában az autósiskolánál, vagy az oktatónál kell befizetni!

Mutatószámok

2020. IV. negyedév
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ) Vizsga Sikerességi Mutató (VSM) Képzési Költség (KK)
- - (elmélet)
- (forgalom)
159.500 Ft

Az oktatási helyszínek címei

Elmélet: Tata, Új út 3.
Alapoktatás: Tata, Vértesszőlősi úti KADÉT rutinpálya
Gyakorlat kezdőhely: Tata, Új út 3.

Más helyszíneken kezdeni csak az oktatóval történt egyeztetés után lehetséges!

Vezetői engedélyek kiadása

A sikeres forgalmi vizsgát követően a tanulónak a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.-nél be kell mutatnia személyi igazolványát, vöröskeresztes igazolását vagy meglévő vezetői engedélyét ahhoz, hogy elkészüljön egy elektronikus vizsgaigazolás, melyet az elektronikus rendszerben látnak a kormányablak munkatársai. A vezetői engedély kiállításának további ügyintézéséhez egy kormányablakhoz kell fordulnia, ahol az eljárás során kérik az egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény és a személyi igazolvány bemutatását. A gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal illetékmentes, minden további vezetői engedély kiállítására irányuló eljárás illetéke 4000 forint. A kormányablaknál tett látogatást követően 30 napon belül ajánlott postai küldeményben érkezik a Vezetői engedély. Tapasztalatok szerint két héten belül meg szokott érkezni.

A KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (Telephelye: Tatabánya, Táncsics Mihály út 1/d) ügyfélfogadási ideje: Hétfő, Szerda, Csütörtök 08:00-12.00-ig és 13:00-15.00-ig; Péntek: 08:00-11:00-ig. (KEDDEN NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS)

A jelöltnek az oktatáson vagy vizsgán tapasztalt bármilyen valós vagy vélt sérelméről joga van felszólalni az iskolavezetőnél, ill. a felügyeletet ellátó KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.-nél. (Tatabánya, Táncsics M. u. 1/d, tel.: 34/513-112).

Jó tanulást, sikeres vizsgát és balesetmentes közlekedést kívánunk Önöknek!

Tata, 2020.01.01.

Gerencsér István iskolavezető