Az oldalunkon sütiket használunk a böngészési élményed javítása érdekében. Az oldal további böngészésével elfogadod a sütikkel kapcsolatos irányelveinket.

OK

'A' kategóriás vezetői engedély

A tanfolyamra történő felvétel módja

Személyes megjelenéssel az ügyfélfogadási időben.

A tanfolyamra történő felvétel feltételei

- legalább 24 éves életkor
- szabályosan kitöltött Jelentkezési lap
- alapfokú végzettség (ált. isk. bizonyítványt be kell hozni)
- egészségi alkalmasság

Előírt alkalmassági vizsgálat

Egészségi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény megszerzése a háziorvostól.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja

Az autósiskola időben tájékoztatja tanulóit a következő elsősegélynyújtó tanfolyam időpontjáról és áráról.

Elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga díja: 8.200 Ft

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei

Érvényes orvosi alkalmassági vélemény leadása, alapfokú végzettséget igazoló okirat másolatának leadása, legfeljebb az előírtnál 3 hónappal fiatalabb életkor, a tanfolyam elméleti részének igazolt elvégzése, a vizsgadíj befizetése, sikeres házi vizsga (min. 70 pont).

A fenti feltételek hiányában a vizsga időpont törlésre kerül.

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei

- sikeres elméleti vizsga
- a tanfolyam gyakorlati részének elvégzése
- az előírt életév betöltése („A” – 24 év)
- a vizsgadíjak befizetése az autósiskolánál

A tanfolyam tantárgyai és azok kötelező minimum óraszámai, a tanórák időtartama

Kategória Elméleti tantárgyak Járművezetési gyakorlat óraszámai
'A' K Je Szü Össz. Óra A F
14 4 4 22 10 10

Rövidítések

K = Közlekedési ismeretek
Je = Járművezetés elmélete
Szü = Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
A = Alapoktatás
F = Főoktatás

Az elméleti órák időtartama: 45 perc
A gyakorlati órák időtartama: 50 perc

Választható motorkerékpár

Yamaha FZ6N

Képzési díjak

Elmélet:
(Közl.ismeretek 14 óra, Vez. elmélet 4 óra, Szerkezeti és üz. ismeretek 4 óra + 12 óra számítógép használat) 30.000 Ft

Gyakorlat:
alap + főoktatás + vizsgaóra = 27 óra x 6.500 Ft = 175.500 Ft, további pótórák díja 6.500 Ft/óra (oktatónál kell igényelni)

Ügyintézési díj: 10.000 Ft

A tandíjakat szerződéskötésünket követő három hónapig garantáljuk, ezt követően az ármódosítás lehetőségét fenntartjuk! Áraink a mindenkori akciók vagy egyéb kedvezmény esetén módosulhatnak. A tandíjak befizetése személyesen az oktatóknál, átvételi elismervény majd számla ellenében, készpénzben történik.

A hiányzás pótlása és annak költségei, az elméleti tanfolyam érvényessége

A tanfolyami foglalkoztatásokon való részvétel kötelező, hiányzás esetén az elmulasztott foglalkozást pótolni kell. Hiányozni az elméleti tantárgyak max. 10%-ról lehet. A pótlás történhet egy másik tanfolyam adott foglalkozásán való részvétellel, díjmentesen. A hiányzás még pótolható egyéni konzultációban is, ennek díja 2000 Ft/óra.

Gyakorlati oktatáson történő meg nem jelenés esetén tanuló köteles a teljes gyakorlati óra díját megfizetni! Időpont módosítást 24 órán belül már nem áll módunkban elfogadni.

Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül kell lenni az első elméleti vizsgának, illetve a tanfolyam kezdésétől számított 12 hónapon (egy éven) belül valamennyi elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát kell tenni. Ennek nem teljesítése esetén elméleti vizsgára jelenteni csak új tanfolyam elvégzését követően lehetséges.

A sikeres elméleti (KRESZ) vizsga 2 évig érvényes. Ez idő alatt sikeres forgalmi vizsgát kell tenni. Ennek nem teljesítése esetén Vezetői engedélyhez jutni csak a teljes (elméleti és gyakorlati) tanfolyam újra kezdésével lehet.

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei

Elméleti tanfolyam látogatása alól mentesítés nincs! Kivéve a mozgássérült, a siket,(kérésére) az iskolavezető mentesítheti a tanfolyam látogatása alól. Elsősegélynyújtó ismeretek hallgatása és a vizsga alól mentesülnek azok, akik megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkeznek és ezt okirattal igazolni tudják. Az okirat másolatát a Jelentkezési laphoz csatolni kell, amit az iskolavezető hitelesít.

Ruházat

Bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral) és protektoros dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprotektorral), protektoros kesztyű, magas szárú zárt bakancs vagy csizma.

A tanuló jogai és kötelezettségei

A tanulónak joga van az autósiskola által nyújtott szolgáltatást igénybevenni. Kötelessége a szolgáltatás díjának megtérítése. A tanuló tudomásul veszi, hogy sem elméleti, sem gyakorlati vizsgát nem tehet, míg ennek a kötelezettségének nem tesz eleget. Köteles a tanórákon vezetésre alkalmas állapotban, megfelelő öltözetben, higiénikusan, érvényes okmányokkal (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély) megjelenni. A felkészüléshez szükséges tankönyvet 2.400 Ft ellenében biztosítjuk. A tanórák rendjét megzavarni (beszélgetés, mobiltelefon stb.) tilos! Amennyiben fertőző betegségben szenved, erről köteles az oktatóját időben tájékoztatni.

A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja

Átjelentési igényét a tanuló az iskolavezetőnél jelzi, a szükséges formanyomtatvány kitöltésével. Az iskolavezető igazolja a tanfolyami foglalkozásokon való részvétel teljesítését, a vizsgák időpontját és eredményét. A tanuló tudomásul veszi, hogy áthelyezése esetén az autósiskolában igénybe vett kedvezményeket visszatéríti.

A képzőszerv jogai és kötelezettségei

A képzőszerv joga az általa nyújtott szolgáltatásért térítést követelni. Kötelessége legjobb tudása szerinti képzést biztosítani, az elméleti- és gyakorlati oktatás során a tárgyi- és személyi feltételekről folyamatosan gondoskodni. Az oktatás és a vizsgáztatás alatt a tanulónak jogosan felróható hibája miatt bekövetkezett sérülésekért, károkért felelősséget nem vállalunk!

Vizsgadíjak

Számítógépes elméleti vizsga: 4.600 Ft
Járműkezelési vizsga: 4.700 Ft
Forgalmi vizsga: 11.000 Ft

A vizsgadíjakat általában az autósiskolánál, vagy az oktatónál kell befizetni!

Mutatószámok

2017. II. negyedév
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ) Vizsga Sikerességi Mutató (VSM) Képzési Költség (KK)
- - (elmélet)
- (forgalom)
170.500 Ft

Az oktatási helyszínek címei

Elmélet: Tata, Új út 3.
Alapoktatás: Tata, Vértesszőlősi úti KADÉT rutinpálya
Gyakorlat kezdőhely: Tata, Új út 3.

Más helyszíneken kezdeni csak az oktatóval történt egyeztetés után lehetséges!

Vezetői engedélyek kiadása

A sikeres forgalmi vizsgát követően a tanulónak a KEM-i Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálynál be kell mutatnia személyi igazolványát, vöröskeresztes igazolását vagy meglévő vezetői engedélyét ahhoz, hogy elkészüljön egy elektronikus vizsgaigazolás, melyet az elektronikus rendszerben látnak a kormányablak munkatársai. A vezetői engedély kiállításának további ügyintézéséhez egy kormányablakhoz kell fordulnia, ahol az eljárás során kérik az egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény és a személyi igazolvány bemutatását. A gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal illetékmentes, minden további vezetői engedély kiállítására irányuló eljárás illetéke 4000 forint. A kormányablaknál tett látogatást követően 30 napon belül ajánlott postai küldeményben érkezik a Vezetői engedély. Tapasztalatok szerint két héten belül meg szokott érkezni.

A Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Közlekedési Felügyelőség telephelye: Tatabánya, Táncsics Mihály út 1/d) ügyfélfogadási ideje: Hétfő, Szerda, Csütörtök 08:00-12.00-ig és 13:00-15.00-ig; Péntek: 08:00-11:00-ig. (KEDDEN NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS)

A jelöltnek az oktatáson vagy vizsgán tapasztalt bármilyen valós vagy vélt sérelméről joga van felszólalni az iskolavezetőnél, ill. a felügyeletet ellátó KEM - i Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálynál (Tatabánya, Táncsics M. u. 1/d, tel.: 34/513-112).

Jó tanulást, sikeres vizsgát és balesetmentes közlekedést kívánunk Önöknek!

Tata, 2017. 09. 01.

Gerencsér István iskolavezető